Montering av elmätare och jordfelsbrytare

Montering av elmätare och jordfelsbrytare

Montering av en extra jordfelsbrytare för att sektionera befintlig elcentral (proppskåp,elskåp) så att inte hela huset blir mörkt vid ett eventuellt elfel, därför är det bra med 2st jordfelsbrytare. Att montera en elmätare som mäter elförbrukningen på värmepumpen gör att du får full koll på värmekostnaden. Din elektriker i Karlstad hjälper dig med elarbeten, elinstallationer, […]

Byte av elcentral

Byte av elcentral

Byte av elcentral (proppskåp,säkringsskåp) i en villa från 70-talet. Nya centralen har tre stycken jordfelsbrytare för att sektionera elanläggningen. Det innebär att inte hela huset blir strömlöst (mörkt) om en jordfelsbrytare löser ut pga elfel. Din elektriker i Karlstad utför elarbeten,elinstallationer,elservice och har eljour i mån av tid. Elteknik Fredrik Johansson AB

Byte av elcentral vid renovering

Byte av elcentral vid renovering

Byte av gammal elcentral (proppskåp) vid renovering av lägenhet. Med en ny elcentral och jordfelsbrytare får du en trygg och säker elanläggning. Dessutom behövs inga mer ”proppar” bytas! Din elektriker i Karlstad utför elservice,elarbeten,elinstallationer och har eljour. Elteknik Fredrik Johansson AB

Dags att byta proppskåp?

Dags att byta proppskåp?

Byt till modern elcentral med jordfelsbrytare och automatsäkringar så får du en elsäker anläggning som dessutom blir snygg. Elinstallationer,elarbeten,elservice,eljour utför din elektriker i Karlstad. Elteknik Fredrik Johansson AB