Byte av gammal elcentral (proppskåp) vid renovering av lägenhet.
Med en ny elcentral och jordfelsbrytare får du en trygg och säker elanläggning.
Dessutom behövs inga mer ”proppar” bytas!
Din elektriker i Karlstad utför elservice,elarbeten,elinstallationer och har eljour.
Elteknik Fredrik Johansson AB

image