Renovering av gammalt hus!

Renovering av gammalt hus!

Rör och kabeldragning vid renovering av gammalt hus med nyttjande av rotavdrag el. Elarbeten utförda av din elektriker i Karlstad. Elteknik Fredrik Johansson AB