Byte av elcentral (proppskåp)

Byte av elcentral (proppskåp)

Byt elcentral och få en säkrare elanläggning då nya elcentraler har jordfelsbrytare som räddar liv. Med ny elcentral behöver du aldrig mera byta ”proppar” för att dom nya är automatiska. Vid byte av elcentral hjälper jag dig med leverans av ny elcentral och monteringen. Din elektriker/elinstallatör i Karlstad hjälper dig med elarbeten,elinstallationer,elservice,elreparationer och har eljour […]

Byte av elcentral

Byte av elcentral

Byte av elcentral (proppskåp,säkringsskåp) i en villa från 70-talet. Nya centralen har tre stycken jordfelsbrytare för att sektionera elanläggningen. Det innebär att inte hela huset blir strömlöst (mörkt) om en jordfelsbrytare löser ut pga elfel. Din elektriker i Karlstad utför elarbeten,elinstallationer,elservice och har eljour i mån av tid. Elteknik Fredrik Johansson AB

Byte av elcentral vid renovering

Byte av elcentral vid renovering

Byte av gammal elcentral (proppskåp) vid renovering av lägenhet. Med en ny elcentral och jordfelsbrytare får du en trygg och säker elanläggning. Dessutom behövs inga mer ”proppar” bytas! Din elektriker i Karlstad utför elservice,elarbeten,elinstallationer och har eljour. Elteknik Fredrik Johansson AB