Snygga ledspotlights i kök

Snygga ledspotlights i kök

Montering av spotlights och praktiska vägguttag över arbetsbänken i ett nyrenoverat kök. Din elektriker/elinstallatör i Karlstad hjälper dig med materialleveransen och monteringen. Elarbeten,elinstallationer,elservice,elreparationer och har eljour i mån av tid. Elteknik Fredrik Johansson AB

Renovering av kök

Renovering av kök

Se till att få en bra arbetsbelysning när du renoverar ditt kök. Här har jag monterat spotlights över köksbänken. De är dimbara för att få ett bra arbetsljus och även kunna dimra ned till ”mysbelysning”. Jag har även monterat ett användarvänligt vägguttag. Din elektriker/elinstallatör i Karlstad hjälper dig med belysning, elarbeten, elservice och elinstallationer. Elteknik […]

Renovering av vardagsrum

Renovering av vardagsrum

Dragning av nya rör,dosor och kablar vid renovering av vardagsrum i en villa från -59. Din elektriker i Karlstad utför elinstallationer,elarbeten och elservice. Elteknik Fredrik Johansson AB

Byte av elcentral vid renovering

Byte av elcentral vid renovering

Byte av gammal elcentral (proppskåp) vid renovering av lägenhet. Med en ny elcentral och jordfelsbrytare får du en trygg och säker elanläggning. Dessutom behövs inga mer ”proppar” bytas! Din elektriker i Karlstad utför elservice,elarbeten,elinstallationer och har eljour. Elteknik Fredrik Johansson AB

Renovering av gammalt hus!

Renovering av gammalt hus!

Rör och kabeldragning vid renovering av gammalt hus med nyttjande av rotavdrag el. Elarbeten utförda av din elektriker i Karlstad. Elteknik Fredrik Johansson AB