Renovering av vardagsrum

Renovering av vardagsrum

Dragning av nya rör,dosor och kablar vid renovering av vardagsrum i en villa från -59. Din elektriker i Karlstad utför elinstallationer,elarbeten och elservice. Elteknik Fredrik Johansson AB

Renovering av gammalt hus!

Renovering av gammalt hus!

Rör och kabeldragning vid renovering av gammalt hus med nyttjande av rotavdrag el. Elarbeten utförda av din elektriker i Karlstad. Elteknik Fredrik Johansson AB