Rivning av vägg

Rivning av vägg

Här har en vägg tagits bort och takdosan med tillhörande lamputtag har då hamnat på fel ställe. Jag flyttar lamputtaget för att få den ”rätta” placeringen. Din elektriker / elinstallatör i Karlstadsområdet hjälper dig med elarbeten, elinstallationsarbeten, elservice och har el-jour i mån av tid. Elteknik Fredrik Johansson AB