Här har jag bytt ut ett  gammalt  proppskåp i en -70-talsvilla till  en modern central med automatsäkringar och jordfelsbrytare.

Jag har monterat tre jordfelsbrytare  för att sektionera anläggningen vilket  innebär att om en jordfelsbrytare löser ut så fungerar fortfarande 2/3 av huset.

Om man  bara har en jordfelsbrytare så blir hela huset strömlöst om fel uppstår.

Din elektriker i Karlstadsområdet hjälper dig med elreparationer,elservice,elinstallationer och har eljour i mån av tid.

Elteknik Fredrik Johansson AB