Byt till modern elcentral med jordfelsbrytare och automatsäkringar så får du en elsäker anläggning som dessutom blir snygg.
Elinstallationer,elarbeten,elservice,eljour utför din elektriker i Karlstad.
Elteknik Fredrik Johansson AB

image