Om du byter ut dina gamla elelement så får du en jämnare temperatur och billigare uppvärmningskostnad.

Jag säljer nya element och hjälper dig med monteringen.

Elteknik Fredrik Johansson ab

Din elektriker i Karlstadområdet.