Installation av infälld elcentral med jordfelsbrytare.
Elarbeten där rotavdrag kan nyttjas, utförda av din elektriker i Karlstad.
Elteknik Fredrik Johansson AB

image