Här har jag monterat en Tesla laddbox. Eftersom inte laddboxen hade en inbyggd jordfelsbrytare typ B fick jag montera en extern jordfelsbrytare typ B. I det här fallet bytte jag det gamla proppskåpet till en ny elcentral med en jordfelsbrytare typ B för att uppfylla Elsäkerhetsverkets krav. Din elektriker i Karlstadsområdet hjälper dig med alla typer av elinstallationer, elarbeten, elservice och har eljour i mån av tid. Elteknik Fredrik Johansson AB