Nyinstallation av belysning,vägguttag och elcentral med jordfelsbrytare i garage.
Din elektriker utför alla typer av elarbeten Karlstad med omnejd.

image