• 16 oktober, 2013

Elinstallationer och elservice Jag utför alla typer av elinstallationer och elservice i Karlstad: 
Belysning: montering och byte av vägguttag, strömbrytare, lamputtag, inomhusbelysning, utomhusbelysning, spotlights, ledspotlights.
Elinstallationer: montering och byte av elcentral, proppskåp, gruppcentral, säkringsskåp och jordfelsbrytare. 
Eljour: Har olyckan varit framme? Jag hjälper dig i mån av tid.
Rot-avdrag: Vid renovering av äldre hus kan du nytta rotavdrag och dra av halva arbetskostnaden.
Värme: Montering och installation av infravärme, bastuaggregat, vägguttag för motorvärmare, elradiator och elelement.
Läs mer »