Här har en vägg tagits bort och takdosan med tillhörande lamputtag har då hamnat på fel ställe.

Jag flyttar lamputtaget för att få den ”rätta” placeringen.

Din elektriker / elinstallatör i Karlstadsområdet hjälper dig med elarbeten, elinstallationsarbeten, elservice och har el-jour i mån av tid.

Elteknik Fredrik Johansson AB

image