Byte till nya elkablar

Byte till nya elkablar

Här har jag bytt ut de gamla ”tjärtrådarna” till nya säkra kablar. Är din elinstallation äldre än 50 år är det hög tid att byta din elinstallation. Kontakta din elektriker i Karlstad för elarbeten.