Byte av elcentral (proppskåp,säkringsskåp) i en villa från 70-talet.
Nya centralen har tre stycken jordfelsbrytare för att sektionera elanläggningen. Det innebär att inte hela huset blir strömlöst (mörkt) om en jordfelsbrytare löser ut pga elfel.
Din elektriker i Karlstad utför elarbeten,elinstallationer,elservice och har eljour i mån av tid.
Elteknik Fredrik Johansson AB

image