Byte av elcentral

Byte av elcentral

Byte av elcentral (proppskåp,säkringsskåp) i en villa från 70-talet. Nya centralen har tre stycken jordfelsbrytare för att sektionera elanläggningen. Det innebär att inte hela huset blir strömlöst (mörkt) om en jordfelsbrytare löser ut pga elfel. Din elektriker i Karlstad utför elarbeten,elinstallationer,elservice och har eljour i mån av tid. Elteknik Fredrik Johansson AB